20th Anniversary NOS #3125 MK Aged White - groshguitars