20th Anniversary NOS #3127 MK Aged White. - groshguitars