20th Anniversary NOS #3141 MK Aged White - groshguitars